UNITECH 1 Sp. z o.o.

 

Unitech 1 Sp. z o.o. dba o ochronę danych osobowych swoich Klientów i informuje, że:

 

1. Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy na usługi realizowane przez Unitech 1 Sp. z o.o. a bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z naszych usług a tym samym właściwa obsługa Klienta

2. Administratorem podanych danych osobowych Klienta jest Unitech 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Al. J. Piłsudskiego 90

3. Będziemy przetwarzać dane osobowe Klienta aby:

  • - zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki
  • - wykonywać rozliczenia finansowe

- prowadzić działania marketingowe

Przedawać nasze produkty i usługi

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta będzie odpowiednio:

- niezbędność do wykonywania umowy zawartej z Klientem

- niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

- prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Unitech 1 Sp. z o.o.

5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane Klienta – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi:

  • - osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
  • - podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności przetwarzania danych osobowych np. radca prawny

6. Dane Klienta będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat.

7. Klient posiada prawo do:

- wglądu do swoich danych

- aktualizacji swoich danych

- przenoszenia danych

-ograniczenia przetwarzania

- wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych