UNITECH 1 Sp. z o.o.

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie:

 

  • remontów,modernizacji,montażu kotłów parowych i wodnych,
  • montażu instalacji odsiarczania spalin,
  • remontów, modernizacji i montażu elektrofiltrów i filtrów
  • remontów i montażu pomocniczych urządzeń energetycznych
  • montażu ciągów i instalacji technologicznych
  • montażu rurociągów energetycznych, specjalistycznych i podlegających odbiorom UDT
  • wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych kotłów i innych obiektów
  • remontów, naprawy i modernizacji suwnic w zakresie mechanicznym i elektrycznym
  • wykonawstwa, napraw instalacji elektrycznych, oświetleniowych i sterowniczych 
  • badania skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych instalacji elektrycznych

Wymienione usługi obejmują dostawy, montaż, rozruch oraz przekazanie do eksploatacji.